Mental Styrke
 
Arbejd med dig selv
Læs bogen
Mental Styrke - Coaching i Frømandskorpset
Se omtale m.m. her
 

FOREDRAG

Personlige dynamikker og gruppedynamikker - Håndtering af pressituationer

Indlægget giver dig inspiration til at se nye muligheder i de problematikker, som du, som leder/medarbejder møder i din hverdag samt hvordan du øger dit handlerum i en pressituation.  
 
AmikiGroup arbejder med en række arbejdsværktøjer (modeller), som gør det muligt at gribe disse udfordringer og problematikker og efterfølgende handle på disse. I sidste ende er det vores handlinger, der tæller (det vi siger og måden, som vi agerer på).

I indlægget kommer Kim også ind på, hvordan man opbygger og vedligeholder et robust team samt hvordan vi kan skabe og vedligeholde vores egen robusthed.
Vi danner hele tiden mening på baggrund af de situationer og begivenheder, som vi indgår i. Nogle af disse konklusioner er ikke konstruktive for os og måden vi opfatter os selv på. Tanker danner grundlaget for forestillinger og meninger, som er platformen for vores følelser. Alle beslutninger er taget på baggrund af en følelse. 

Følgende temaer indgår:
 
  • Tanker <=> Følelse <=> Beslutning
  • Tillid (Tillid <=> Forstyrrelse <=> Bevægelse)
  • Selvtillid (Kontrol, Tryghedszone, Følelsen af styrke)
  • Relationer
  • Magt (Offer, Forfølger, Redningsmand)
  • Roller (Forståelse, Accept, Præsentation)
  • Performance/gennemslagskraft (Positur, Sprog, Egen overbevisning)
  • Trivsel (Bidrag, Behov, Adfærd)
Det er et indlæg, hvor du kommer til at reflektere over måden, som du ser dig selv og de bindinger, som du har i forhold til at tage beslutninger og handle i situationer, der er udfordrende.
Producent: Kim Østergaard
Personlige dynamikker og gruppedynamikker - Håndtering af pressituationer
AmikiGroup
Greve Strandvej 59A
2670 Greve
Danmark
Telefon: + 45 5125 6798
 
 
 
 
 
 
AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798