Personlig udvikling

AmikiGroup har en del års erfaring i at sparre med enkeltpersoner og grupper. Vi sparrer ved at tage udgangspunkt i den måde vores kunder taler og agerer set i forhold til deres udfordringer, problemer, succeser og det midt i mellem. Det betyder, at vi interesserer os særligt for de dimensioner, som er beskrevet i det personlige udviklingsforløb, klik her.

Vi er i AmikiGroup af den opfattelse, at personligheden kan formes ubegrænset, det er kun et spørgsmål om de rigtige investeringer i form af mennesker, der er villige til at gøre en indsats. Denne betragtning gør, at det er muligt virkelig at bevæge et andet menneske, men det er den, der sparres med, der må træffe valget om bevægelse og hastighed.

AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798