/ Virksomhedssparring
Mental Styrke
 
Arbejd med dig selv
Læs bogen
Mental Styrke - Coaching i Frømandskorpset
Se omtale m.m. her
 
Organisatorisk forløb
Et organisatorisk forløb vil særligt handle om relationer og samspil samt en afdækning af de enkelte deltagers bidrag og behov eventuelt via personlig sparring. Dette vil hjælpe til, at alle yder optimalt.
 
 
Fokus er på en bevidstgørelse og bekræftelse af kulturen og på at skabe en diskussion, der gør gruppens forståelse for, hvad der er centralt for den enkelte i gruppen set i det sammenhæng at skulle udvikle og fastholde en kultur, der mindsker/kompenserer for personafhængigheden samt hjælper til at relationer, intimitet, intuition, fornemmelse og handleevne etableres i en ny konstellation med mulighed for at nå noget bedre.  Det betyder, at teamet/gruppen bliver bedre til at lægge sig i forlængelse af hinanden mht. at nå større/bedre resultater samt bevare/skabe en højere grad af momentum (fremdrift). Dette skabes gennem erkendelsen af, at man føler sig set, hørt, forstået og mærket af teamet/gruppen (anerkendelse).  
 
 
Anerkendelse er forståelse og accept af, at noget forholder sig på en bestemt måde – evnen til at opfatte. Det vil sige, at man accepterer, at noget eksisterer og man forholder sig på en bestemt måde samt at det er sandt for den anden på den andens præmisser. Anerkendelsen går forud for erkendelsen og det er den bevægelse, der er konstruktiv. Denne bevægelse skabes ved, at man føler sig set hørt, forstået og mærket, hvilket gør, at den enkelte langt bedre kan bidrage til gruppen, når man føler sig som en vigtig del af gruppen.
 
Vi opfatter ikke ros som anerkendelse, da vi opfatter ros som en vurdering. Anerkendelsen er meget kraftigere og dybere og det er modtageren, der bestemmer, om noget er anerkendende. Selv en irettesættelse eller en kraftig opfølgning kan i nogle situationer for nogen være anerkendende.
 
Sidegevinsten er mindre stress og præstationsangst og en større vilje til at ville gå den ekstra meter for de andre i gruppen.
 
Fokusområder:
·         Kommunikationsrækkefølgen (opbygge en passende grad af faglig intimitet)
o   Ritualer, sprog, kropssprog, mimik, roller, fælles tredje oplevelser og faglig intimitet
o   Den faglige intimitets dilemmaer og håndteringen af denne
·         Bidrag- og behovsafdækning
·         Forventningsafstemning mellem parter og grupper
o   på det sociale, personlige og faglige plan
·         Afdækning af den enkeltes største udfordring
o   Den største udfordring, hvordan håndterer jeg den selv og på hvilken måde kan teamet bidrage
·         Robuste arbejdsprocesser (forståelse, accept og ansvar)
·         Etablering/forankring af en robust feedback kultur
·         Arbejde med mål, rammer, roller og regelsæt for måden vi kommunikerer
 
Det er yderst relevant at koble et organisatoriskforløb med personlige forløb for herved at maksimere outputtet. Det betyder, at hastigheden, hvormed organisationen kan udvikle sig, accelereres markant ved at arbejde med det personlige og det organisatoriske samtidig.
 
Læs mere om det personlige forløb her

 

 
 
AmikiGroup
Greve Strandvej 59A
2670 Greve
Danmark
Telefon: + 45 5125 6798
 
 
Organisatorisk forløb
 
AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798