/ Talent Management
Mental Styrke
 
Arbejd med dig selv
Læs bogen
Mental Styrke - Coaching i Frømandskorpset
Se omtale m.m. her
 

Talent Management

AmikiGroup arbejder særligt med udvikling af 5 kompetencer i vores arrangement i talentprogrammer.  Talentudviklingsprogrammet udvikles og sammensættes efter kundens behov. De kompetencer vi særligt bidrager til at udvikle er følgende:

1.       Personlig kompetence (fokus og udviklingsvariabler)

a.       Sikre at kritiske hændelser ikke præger den enkelte uhensigtsmæssigt og bliver handlingsanvisende for den enkelte

b.      Sikre at udviklingslyst og nysgerrighed genereres. Bla. gennem en passende grad af forstyrrelse

c.       Faglig etik

d.      Forventningsafstemning (højeste og laveste forventning til sig selv = tryghedszonen)

e.      Stolthed og gennemslagskraft

                                                               i.      Performancetrekanten (positur, sprog og egen overbevisning)

 

2.       Social kompetence (fokus og udviklingsvariabler)

a.       Sikre at andre indgår i vidensproduktionen

b.      Dannelse af konstruktive relationer

                                                               i.      Etableringen af tilpas grad af faglig intimitet

c.       Sikre gensidig konsekvens i udviklingsprocessen

d.      Etablering af en passende grad af faglig intimitet

e.      Analyse af relationsdannelsen og konsekvens af dette

 

3.       Handlekompetence (fokus og udviklingsvariabler)

a.       Initiering af udviklingsprocesser

b.      Styre på rammer, roller og regler

                                                               i.      Rammer (rammen vi skal agere i, hvad har vi til rådighed af ressourcer og materiale)

                                                             ii.      Roller (hvem har ansvaret for hvad og hvad forventer vi af hinanden)

                                                            iii.      Regler (hvilket regelsæt arbejder vi under)

c.       Udnyttelse af andres refleksioner og deres handlerum

d.      Hvordan generer vi energi og mobiliserer vi ressourcer hos hinanden

e.      Sikre opmærksomhed på at skabe nyt, fastholde initiativer og nyttiggøre

f.        Organisering af kommunikationsprocesser 

 

4.       Refleksiv kompetence (fokus og udviklingsvariabler)

a.       Skabe rum for at kollegaer formår at spejle sig selv og andre i læringsprocessen

b.      Arbejde med skift i abstraktionsniveau (tænke ud af boksen men også evne at gøre tingene praksisnært)

c.       Afstemme begreber og modeller

d.      Relevans og sammenhæng set i forholdt til initiativer og tiltag

 

5.       Politisk kompetence

a.       Kende og forstå hvordan magtbaser dannes samt deres placering i organisationen.

b.      Forstå hvordan disse magtbaser kan påvirkes.

c.       Involvering og information og påvirkning af magtbaser.

d.      Håndtering og involvering af en organisations magtfulde 5 personer

                                                               i.      De usynlige vejkryds styres af de magtfulde 5 og de bør orienteres og høres

 

AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798