/ Succession Management
Mental Styrke
 
Arbejd med dig selv
Læs bogen
Mental Styrke - Coaching i Frømandskorpset
Se omtale m.m. her
 

Succession Management

Vi arbejder i AmikiGroup med successionprogrammer, hvor vi er en aktiv del af et firmas succession håndtering.

Herunder arbejder vi med følgende:

·         Klargøring til at indtage en ny stilling

·         Rotationshåndtering

·         Udvikling af særlige kompetencer

o   Personlige kompetencer

o   Sociale kompetencer

o   Handlekompetence

o   Politiske kompetencer (afdækning af magtrelationer i organisationen og håndteringen af disse)

·         Håndtering og planlægning af specielt sammensatte udviklingsprogrammer

·         Job swop

·         Vidensdeling i forbindelse med ledelsesskift

AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798