/ HR-støtte til projekter
Mental Styrke
 
Arbejd med dig selv
Læs bogen
Mental Styrke - Coaching i Frømandskorpset
Se omtale m.m. her
 

HR-Støtte til projekter

 

AmikiGroup har specialiseret sig i HR støtte til projekter. AmikiGroup har stor erfaring i at facilitere og støtte projektgrupper.

 

De områder vi er særlig opmærksomme på og bidrager til er:

·         Motivation

·         Afstemning af bidrag, behov og evt. mistrivsel hos deltagere samt håndtering af dette.

·         Sikre momentum i arbejdsprocesser

o   Forståelse

o   Accept

o   Ansvar

·         Etablering af attentionmøder, hvor hovedformålet er info og vidensdeling uden at der træffes beslutninger.

·         Selvforståelse/selvtillid (følelsen af styrke, tilpas grad af kontrol, at arbejde indenfor sin tryghedszone)

·         Balance mellem krav og formåen og hvor er det relevant at støtte den enkelte

o   Ballance mellem fremdrift og concensus

·         Konkrete arbejdsopgaver og fokus på dette

·         Håndtering af pressede situationer og aflastning  

·         Håndtering af relationsperspektivet

·         Faglig intimitet / den faglige intimitets begrænsning

·         Kommunikation i projektet (sproget, kropssproget og måden)

·         Åbenhed (er der et problem, tages dette op)

·         Performancehåndtering og håndtering af pressede situationer (konflikter)

·         Ressourceproblematikker

·         Håndtering af feedback

·         Tryghedszonen (højeste og laveste forventning til sig selv) øge tryghedszonen.

·         Forventningsafstemning med sig selv og med andre

·         Sikre ledelsen er synlig

Det er ligegyldigt hvem der har ret, men det handler om, hvad der er godt for projektet/firmaet

 

AmikiGroup | Greve Strandvej 59A, 2670 Greve - Danmark | Tlf.: + 45 5125 6798